Empirische wetenschappen

Wetenschappen kunnen we onderverdelen naargelang de methoden die worden gebruikt om kennis te vergaren. ...
De empirische wetenschappen als natuurkunde, scheikunde en biologie gebruiken inductieve methoden. Hierbij gaat men van het bijzondere naar het algemene. Het bijzondere bestaat uit een voorafgaande theorie of veronderstelling, waarnemingen, metingen, voorspellingen en experimenten en hieruit wordt geprobeerd tot een nieuwe, zo algemeen mogelijke hypothetische verklaringstheorie te komen waaruit vervolgens de waarnemingen gededuceerd kunnen worden. Bevestiging volgt als andere wetten of waarnemingen overeenkomen met de theorie of daar niet mee in strijd zijn, weerlegging als dit niet het geval is.
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wetenschappelijke_methode#Empirische_wetenschappen (2012)

Onze definitie: Wij volgen Wikipedia

Gekoppelde stellingen

Er zijn nog geen gekoppelde stellingen

Gekoppelde artikels

Er zijn nog geen gekoppelde artikels

Er is nog geen overleg

Plaats een reactie


* Velden verplicht
Registreer nu of meld u aan zodat u niet telkens uw voornaam, naam en email hoeft op te geven