Op deze site kiezen wij voor de studie van natuurlijk gedrag, namelijk gedrag dat onderdeel vormt van de biologie en waarvan de studie zich leent tot gebruik van de wetenschappelijke methode.