Sociale zoogdieren

‘Sociale zoogdieren’ is één van de onderverdelingen, waarnaar in de begrippen diersoorten en evolutiestappen verwezen wordt.

Citaat 1: Verondersteld wordt dat automatische imitatie een kenmerk is van alle groepsdieren. Ook emotionele en lichamelijke ervaringen worden gespiegeld, zoals verdriet en pijn. Dit mechanisme wordt gezien als de basis van empathie. Het geeft een gevoel van verbondenheid en sympathie, niet alleen bij mensen maar bijvoorbeeld ook bij kapucijneraapjes. Spiegelneuronen zorgen ervoor dat dezelfde hersengebieden die worden geactiveerd wanneer je pijn hebt of iets emotioneels meemaakt, ook actief worden wanneer je iemand anders waarneemt die pijn of heftige emoties heeft. Je kunt dus letterlijk ‘mee lijden’ als iemand lijdt.
Volgens Frans de Waal is empathie de basis van moraal: als je je in een ander kunt verplaatsen en kunt meeleven, zal je je niet immoreel gedragen tegen die ander, je zult de gouden regel volgen: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.
Citaat 2: De Waal zegt dat empathie bij apen hun natuur is, het is al vroeg in de evolutie ontstaan – dus voordat homo sapiens ontstond. De basis van empathie bij mens en aap is dus hetzelfde. Dit betekent dat empathie en moraal geen ‘hogere’ cognitieve functies zijn maar juist aan de basis liggen. Dat wordt ook ondersteund door onderzoek naar moreel denken van o.a. Jonathan Haidt.
Citaat 3: Pro-sociaal gedrag, bijvoorbeeld iets delen met een ander waardoor je zelf minder hebt, ontwikkelt zich bij mensenkinderen naarmate ze ouder worden, vaak doordat een ander het goede voorbeeld geeft. Bij chimpansees blijkt dat precies zo te werken.
Bron 1: http://www.roosvonkblog.nl/mens-dier-connectie/
Sharing is a prosocial behavior, one that individuals do to benefit others. Living Links researchers and others from American institutes have recently published a paper looking at how these three species compare.
Bron 2: http://www.living-links.org/comparing-sharing-behaviour-in-chimpanzees-capuchins-and-humans/
Leuvense onderzoekers vergeleken voor het eerst welke delen van de hersenen precies actief zijn wanneer mensen en muizen hun weg zoeken in een doolhof. “Uiteraard leren mensen dergelijke taken veel sneller, maar uit onze experimenten bleek dat muizen verschillende delen van de hersenen tijdens een dergelijk leerproces op dezelfde manier gebruiken als mensen. En dat ondanks hun veel kleinere prefrontale hersenschors”
Bron 3: http://nieuws.kuleuven.be/node/11642 dd 8/2/2013

Onze definitie: Zoogdieren die in een sociaal groepsverband leven. Zij beschikken over sociale behoeften die vermoedlijk gelinkt zijn aan de prefrontale cortex die groter is dan van gewone zoogdieren.

De laatste merkwaardige evolutiestap betreft het ontstaan van sociaal groepsgedrag bij de zoogdieren. Waar tot midden vorige eeuw sociaal gedrag als een culturele en louter menselijke verworvenheid werd beschouwd, is daar sedert de jaren zeventig verandering in gekomen, o.a. door onderzoek van primatologen zoals Jane Goodall en Frans de Waal.

De mensaap, hond, paard, olifant en dolfijn zijn voorbeelden van sociale zoogdieren. Er is een belangrijk onderscheid met zoogdieren, zoals ratten en muizen, die wel in een gewoon groepsverband leven en over een kleine prefrontale cortex beschikken maar niet over sociale behoeften die vermoedelijk ook gepaard gaan met zelfbewustzijn.

Gekoppelde stellingen

Er zijn nog geen gekoppelde stellingen

Gekoppelde artikels

Er zijn nog geen gekoppelde artikels

Er is nog geen overleg

Plaats een reactie


* Velden verplicht
Registreer nu of meld u aan zodat u niet telkens uw voornaam, naam en email hoeft op te geven