De studie van menselijk gedrag was eeuwenlang het terrein van religie en moraalfilosofie. Tot in vorige eeuw wetenschappers uit de evolutiebiologie, psychologie en sociologie ontdekten dat mensen in een sociaal groepsverband leven en dat menselijk gedrag van nature socialer is dan de klassieke moraalfilosofie veronderstelt. Maar dit nieuwe mensbeeld wordt slechts moeizaam aanvaard.

Op deze site zoeken wij naar meer consensus tussen de nieuwe en klassieke inzichten. We volgen de werkmethode van de empirische wetenschappen, namelijk:

  • Uitgangspunten die we als dusdanig aanvaarden
  • Stellingen afgeleid uit waarnemingen waarover wetenschappelijke eensgezindheid bestaat. Ontleende teksten met bronvermelding.
  • Begrippen met duidelijke definities

Het navigatiemenu links toont de drie delen van de site met telkens enkele hoofdstukken, die de stellingen bevatten:

Het menu Extra, links onderaan, geeft toegang tot de begrippen en afbeeldingen, gebruikt in de stellingen, en tot bijhorende artikels en bibliografie.

Op alle pagina's kan je via ‘Overleg’ onder een tekst commentaar geven. Wil je de teksten zelf aanpassen, stel je dan kandidaat als auteur.