Bibliografie cf The Chicago Manual of Style (editie16)”

Darwin, Charles. On the Origin of Species. www.gutenberg.org/files/1228/, 1859.
———. Over Het Ontstaan van Soorten. Amsterdam: Nieuwezijds, 2000.

Dawkins, Richard. De zelfzuchtige genen. Contact - Olympus, 2006. (orig. E. 1976)

Frijda, Nico. De emoties. Amsterdam: Bert Bakker, 1999. (orig. Nl. 1968)

Haenen, Henk. Ubuntu en Nelson Mandele, Afrikaanse filosofie van de verzoening. 2016

Kant, Immanuel. Kritiek van de zuivere rede. Amsterdam: Boom, 2004. (orig. D. 1781)
———. Prolegomena. Amsterdam: Boom, 1999. (orig. D. 1783)

Russel, Bertrand. Problemen der filosofie. Meppel: J. A. Boom en Zoon, 1967. (orig. E. 1912)

Schlegel, Stuart A. Wijsheid uit het regenwoud. 's-Gravenhage: BZZTôH, 1999 (orig. E. 1998)