Filosofie

De filosofie of wijsbegeerte is de oudste theoretische discipline die het verlangen en het streven uitdrukt naar kennis en wijsheid. Zij kwam voor het eerst echt op in de 6e eeuw v.Chr.. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Filosofie

Op Wikipedia wordt onder het begrip filosofie dus enkel verwezen naar de Westerse en Oosterse filosofieën. Maar deze zijn, zoals de Westerse en Oosterse religies, erg cultuurafhankelijk en gaan uit van een mensbeeld dat een geestelijke tot bovennatuurlijke aard aan welzijn toekent.

Daartegenover staan filosofieën die uitgaan van een mensbeeld dat meer aanleunt bij onze natuurlijke situatie. Voorbeelden hiervan komen aan bod in onderstaande boeken:

'Wijsheid uit het regenwoud' van Stuart A. Schlegel, 1999 (orig. E. 1998)

'Ubuntu en Nelson Mandela, Afrikaanse filosofie van de verzoening' van Henk Haenen, 2016

zie ook http://www.damon.nl/book/ubuntu-en-nelson-mandela?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief10022016D
Deze filosofieën hebben gemeen dat zij aan welzijn een natuurlijke aard toekennen.

Gekoppelde stellingen

Er zijn nog geen gekoppelde stellingen

Gekoppelde artikels

Er zijn nog geen gekoppelde artikels

Er is nog geen overleg

Plaats een reactie


* Velden verplicht
Registreer nu of meld u aan zodat u niet telkens uw voornaam, naam en email hoeft op te geven