Natuurlijke situatie

(Wikipedia vermeldt het begrip 'natuurlijke situatie' niet)

Onze definitie: De situatie waarin de homo habilis en zijn opvolgers leefden als jager-verzamelaar.

Een leven als jager-verzamelaar stond in het teken van overleven. Door op pad te gaan voor het verzamelen van eetbare wilde planten en het jagen op dieren, zorgden zij voor voldoende voedsel voor hun groep. De jager-verzamelaars hadden meestal geen vaste verblijfsplaats. Ze trokken rond in kleine groepen van 20-50 leden, op weg naar gebieden waar voldoende voedsel te vinden was.
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jager-verzamelaar#Moderne_mens 2e alinea
Het jager-verzamelaarstijdperk begon 2,4 miljoen jaar geleden en eindigde met de ontdekking van de landbouw zo'n 10 000 jaar geleden, toen de mens zich ging vestigen in landbouwgemeenschappen op vaste plaatsen.
Bron: o.a. https://nl.wikipedia.org/wiki/Jager-verzamelaar#Oermens

Goed gevoel is noodzakelijk voor overleving
In de natuurlijke situatie leefden mensen als jager-verzamelaar en tot op heden (2017) zijn er primitieve stammen die nog zo leven. Antropologen hebben hierover reisverslagen gemaakt, zie bv het boek ‘Wijsheid uit het regenwoud’ van Stuart A. Schlegel, die ook het gevoelsleven van deze mensen beschrijft. En de beschrijving van dit gevoelsleven bevestigt onze theoretische bevinding uit stelling Gevoel S6 - Een goed gevoel is noodzakelijk voor de overleving.

Vermits de mens geëvolueerd is in de natuurlijke situatie is het logisch dat hij zoals de andere diersoorten van nature een goed gevoel als basisgevoel heeft. Hiertegenover staat de vaststelling dat dit in onze cultuurafhankelijke situatie niet meer voor iedereen zo is.

Gekoppelde stellingen

Er zijn nog geen gekoppelde stellingen

Gekoppelde artikels

Er zijn nog geen gekoppelde artikels

Er is nog geen overleg

Plaats een reactie


* Velden verplicht
Registreer nu of meld u aan zodat u niet telkens uw voornaam, naam en email hoeft op te geven