Jager-verzamelaar

Een jager-verzamelaar is een mens die zich in leven houdt door middel van de jacht en/of het verzamelen van eetbare dingen zoals bessen en dieren. Het jagen en verzamelen als overlevingsmethode is sinds de ontdekking van de landbouw (ten vroegste 10.000 jaar geleden), zo goed als overal verdwenen.
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jager-verzamelaar
De eerste mensen, Homo habilis en Homo rudolfensis, leefden 2,4 miljoen jaar geleden als jager-verzamelaar. Hun opvolgers - Homo erectus, Homo heidelbergensis en de neanderthaler - leefden ook van jagen en verzamelen. Jager-verzamelaars gebruikten werktuigen van steen, been en hout. Mogelijk tussen 1,5 en 1 miljoen jaar geleden leerden de eerste mensachtigen vuur te gebruiken. ... vanaf zo'n 400.000 jaar geleden is het gebruik van vuur ondubbelzinnig en wijdverspreid.
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jager-verzamelaar#Oermens
Van de 150.000 à 200.000 jaar dat er moderne mensen leven op deze planeet, hebben ze de langste tijd hiervan geleefd als jager-verzamelaars. Deze Homo sapiens verspreidde zich tussen 120.000 en 60.000 jaar geleden vanuit Afrika over de rest van de wereld.
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jager-verzamelaar#Moderne_mens

Onze beschrijving: Het leven als jager-verzamelaar was de natuurlijke situatie van de mens en tot op heden (2017) zijn er primitieve stammen die nog als jager-verzamelaars leven. Antropologen hebben hierover reisverslagen gemaakt, zie bv het boek ‘Wijsheid uit het regenwoud’ van Stuart A. Schlegel, die ook het gevoelsleven van deze mensen beschrijft. Deze teksten zijn niet in tegenspraak met stelling Gevoel S5: een goed gevoel is noodzakelijk voor de overleving.

Vermits de mens een sociaal zoogdier is, kunnen we stellen dat ook hij in zijn natuurlijke situatie een goed gevoel heeft. Hiertegenover staat de vaststelling dat dit in onze cultuurafhankelijke situatie niet meer voor iedereen zo is.

Gekoppelde stellingen

Er zijn nog geen gekoppelde stellingen

Gekoppelde artikels

Er zijn nog geen gekoppelde artikels

Er is nog geen overleg

Plaats een reactie


* Velden verplicht
Registreer nu of meld u aan zodat u niet telkens uw voornaam, naam en email hoeft op te geven