In zijn natuurlijke situatie leeft de mens zoals andere sociale zoogdieren in een sociaal groepsverband.
Essentie geeft een overzicht van de belangrijkste bevindingen op deze site.
Gedrag sociale zoogdieren bespreekt de verschillen tussen het gedrag van zoogdieren en sociale zoogdieren.
Wetenschappelijke methode wijst op de beperkingen bij de studie van menselijk gedrag.