Dit eerste deel geeft een overzicht van wat op deze site besproken wordt.
Onder het begrip 'natuurlijk sociaal gedrag' verstaan we het gedrag van sociale zoogdieren en mensen in hun natuurlijke situatie.

- ‘Uitgangspunten’ verduidelijkt de beperkingen waarmee de gedragsstudie gepaard gaat.
- ‘Gedrag van sociale zoogdieren’ bespreekt de kenmerken van het gedrag waarin sociale zoogdieren verschillen van zoogdieren.