In de cultuurafhankelijke situatie is het inkomen een belangrijke vorm van erkenning. Een inkomen in evenredige verhouding tot de prestatie is een voorwaarde tot presteren, Groepsgedrag S1.
Inkomens in buitensporige verhouding tot de prestatie zijn oorzaak van ongewenste neveneffecten waaronder graaicultuur en machtsmisbruik. Vermits ons kapitalisme de verwerving van buitensporige inkomens toelaat, is het dus zelf oorzaak van deze neveneffecten, Kapitalisme S4.
Ons kapitalisme wordt humaner door regelgeving die inkomens 'groter dan in evenredige verhouding tot de prestatie’ zoveel mogelijk belet, Kapitalisme S5.
Vermits voor zo’n regelgeving een maatschappelijk draagvlak bestaat, kan ze via democratische weg kingevoerd worden wat tot duurzame verandering zal leiden, Groepsgedrag S5.