Kapitalisme

Het kapitalisme is een economisch systeem dat is gebaseerd op investeringen van geld in de verwachting winst te maken. De productiemiddelen zijn meestal in privaat eigendom van particuliere ondernemers die daarbij veelal gebruikmaken van loonarbeid om meerwaarde te creëren. Zij genieten daarbij over een grote mate van juridische vrijheid om over deze middelen te beschikken, de vrije ondernemingsgewijze productie. Deze vrijheid betekent ook dat er sprake is van concurrentie, wat maakt dat ondernemers er belang bij hebben om de efficiëntie van hun onderneming te vergroten. Daarom zal de kapitaalbezitter de winst niet volledig consumeren, maar herinvesteren in de onder-neming en vindt kapitaalaccumulatie plaats. De distributie van producten wordt geregeld door de vrije markt, waarin de rol van de overheid (in principe) beperkt is tot die van marktmeester. …
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kapitalisme (2018)
Van Dale (online 2018) definieert kapitalisme als:
Het maat­schap­pe­lijk stel­sel en de ver­schijn­se­len van de pro­duc­tie­wij­ze die ge­ken­merkt wor­den door het pri­vaat be­zit van de pro­duc­tie­mid­de­len, die, als ka­pi­taal, een bron van in­kom­sten voor de be­zit­ters kun­nen zijn.
In bovenstaande definities wordt ‘privaat eigendom van productiemiddelen’ een hoofdkenmerk van kapitalisme genoemd. De strikte toepassing van dit kenmerk is een belangrijke oorzaak van wanverhoudingen tussen de verdiensten van de betrokken partijen. In stelling Kapitalisme S7 zoeken we een oplossing voor dit probleem en stellen we voor om het grootkapitaal niet langer in privaat eigendom te houden.

Onze definitie: Het kapitalisme is in essentie een economisch systeem gebaseerd op investeringen van geld in de verwachting winst te maken. De productiemiddelen zijn eigendom van particuliere ondernemers die daarbij veelal gebruikmaken van loonarbeid om meerwaarde te creëren. Concurrentie maakt dat ondernemers er belang bij hebben om de efficiëntie van hun onderneming te vergroten. Daarom zal de kapitaalbezitter de winst niet volledig consumeren, maar herinvesteren in de onderneming. De distributie van producten wordt geregeld door de vrije markt.

Gekoppelde stellingen

Er zijn nog geen gekoppelde stellingen

Gekoppelde artikels

Er zijn nog geen gekoppelde artikels

Er is nog geen overleg

Plaats een reactie


* Velden verplicht
Registreer nu of meld u aan zodat u niet telkens uw voornaam, naam en email hoeft op te geven