Belang

Van Dale (online 2017) definieert belang als: iets dat iemand raakt, doordat zijn voordeel, zijn voorspoed ermee gemoeid is.
We nemen de definitie van Van Dale over en voegen er aan toe wat het verschil is met een psychische behoefte.

Onze definitie: Een belang is dat wat voor een individu of een groep belangrijk is, omdat er voordeel of voorspoed mee gemoeid is. Het is geen psychische behoefte maar een invulling die een mens of 'dier met bewustzijn' aan een psychische behoefte geeft.

Onderstaand diagram verduidelijkt wat de ‘invulling, die een mens of 'dier met bewustzijn' aan een psychische behoefte geeft’ betekent. Het diagram toont o.a. dat een belang steeds het gevolg is van een oordeel, ofwel over situaties in het verleden ofwel over de actuele situatie, zie ook voetnoot 3.

Behoeften, essentie


Een fysische behoefte vergelijkt een biologisch ingestelde toestand met een interne toestand, terwijl een psychische behoefte een gewenste toestand/situatie met een externe situatie vergelijkt. Alle acties van elke behoefte hebben het realiseren van deze vergelijking tot doel (match of mismatch). De verschillende deelacties zijn:

  1. Interne acties die de biologisch ingestelde en gewenste toestand/situatie realiseren. Deze acties hebben een fysiologische oorzaak.
  2. De gewenste situatie is biologisch bepaald maar krijgt pas betekenis van zodra er informatie, die voor de persoon belangrijk is, uit de externe situatie (omgeving) toekomt. In de eerste levensfase gebeurt dit, zonder dat de baby er zich bewust van is. De hier bedoelde actie betreft dus: het invullen van belangen (wat voor de persoon belangrijk is) in de gewenste situatie zodat deze een betekenis krijgt.
  3. Oordelen over situaties in het verleden hebben onze beeldvorming bepaald en het oordeel over de actuele situatie kan deze beeldvorming verder aanpassen.
  4. Het vergelijken van de gewenste toestand (fysische behoefte) met de actuele ‘interne toestand’ ofwel van de gewenste situatie (psychische behoefte) met het oordeel over de actuele ‘externe situatie’.

Een belang is geen behoefte

Het begrip belang werd ingevoerd door Nico Frijda en hij gebruikt het in de betekenis van psychische behoefte (Frijda, De emoties 1986) wat in de context van zijn boek terecht is. Wij maken wel een onderscheid tussen belang en psychische behoefte omdat we stellen dat alle behoeften een louter fysiologische aard hebben. Zo niet zouden 'psychische behoeften en de ervaring van belangen' gelijktijdig moeten geëvolueerd zijn, wat niet het geval is. Behoeften zijn aangeboren en kunnen nooit worden ervaren, terwijl belangen pas gevormd worden (een invulling krijgen) na confrontatie met de omgeving. De mens en de 'dieren met een bewustzijn' leren hun belangen kennen tijdens de ontwikkeling van hun persoonlijkheid.

Een belang is geen verlangen

Een belang is essentieel verschillend van een verlangen. Een verlangen is een streeftoestand terwijl een belang een fysiologisch ingestelde en gewenste toestand is waarvan we ons bewust zijn. Naar belangen streven we niet, we leren ze de eerste maal kennen als ze niet vervuld zijn en van zodra ze vervuld worden, beschouwen we ze als evident.

Gekoppelde stellingen

Er zijn nog geen gekoppelde stellingen

Gekoppelde artikels

Er zijn nog geen gekoppelde artikels

Er is nog geen overleg

Plaats een reactie


* Velden verplicht
Registreer nu of meld u aan zodat u niet telkens uw voornaam, naam en email hoeft op te geven