Negatieve macht

Macht in de algemene betekenis is het vermogen van een persoon om op te treden en beslissingen te nemen voor een groep, een deel van een groep of een individu.

Negatieve macht wordt verworven door 'afschrikking, status of rijkdom'en gaat gepaard met een gefingeerde erkenning door de groep.
Deze macht is ofwel gekoppeld aan gezag dat erkenning afdwingt, ofwel is er geen duidelijke koppeling aan gezag zoals dit dikwijls in de politiek het geval is.

Zoals de uitspraak ‘macht corrumpeert’ aantoont, heeft macht doorgaans een negatieve connotatie. Toch is positieve macht geen uitzondering. Ze wordt verworven door de uitoefening van oprecht gezag met oprechte erkenning als gevolg daarvan.

We gaan er vanuit dat negatieve macht in de natuurlijke situatie niet voorkomt omdat het de groepsleden hun goed gevoel ontneemt. Zonder goed gevoel, geen fitness en geen overlevingskansen.

Negatieve macht komt in alle soorten menselijke groepen voor en naarmate een groep groter wordt neemt het percentage waarin negatieve macht voorkomt toe. Ook in dit opzicht is negatieve macht hoofdzakelijk een cultuurgebonden fenomeen.

Gekoppelde stellingen

Er zijn nog geen gekoppelde stellingen

Gekoppelde artikels

Er zijn nog geen gekoppelde artikels

Er is nog geen overleg

Plaats een reactie


* Velden verplicht
Registreer nu of meld u aan zodat u niet telkens uw voornaam, naam en email hoeft op te geven