Macht

Van Dale (online 2015) definieert macht als ‘1) vermogen om iets te doen’ en ‘4) de heerschappij over personen of zaken’.
Het is deze 4e betekenis van macht die er een negatieve betekenis aan toekent. Immers van zodra we de koppeling aan gezag veronderstellen, zoals met de ouderlijke macht, denken we niet meer aan heersen of domineren. Nochtans haalt van Dale ook de “ouderlijke macht” aan, ter verduidelijking van haar definitie.

Onze definitie: Macht is het vermogen van een persoon of een groep om op te treden en beslissingen te nemen voor een andere groep, een deel van een groep of een individu. Macht houdt de mogelijkheid in om anderen opdrachten te laten uitvoeren of om de uitvoering ervan af te dwingen.

  • positieve macht: de macht is een gevolg van oprecht gezag en oprechte erkenning.
  • negatieve macht: de macht is ofwel gekoppeld aan gezag dat erkenning afdwingt, ofwel is er geen duidelijke koppeling aan gezag zoals dit dikwijls in de politiek het geval is.

De uitspraak ‘macht corrumpeert’ toont aan dat macht vooral een negatieve connotatie heeft.

Onderscheid tussen macht en gezag
Macht is volgens Max Weber het vermogen van personen of groepen om andere personen, groepen of zaken de wil op te leggen, eventueel tegen de wensen of belangen van die anderen in. Het onderscheidt zich van gezag doordat gezag gelegitimeerd is.
Bron: Macht (sociale wetenschappen) - Wikipedia (2015)
Macht is de invloed die een persoon of organisatie heeft op andere personen of organisaties. Macht over anderen houdt in dat de machthebber hen kan opdragen of dwingen om zijn wensen uit te voeren. ... In een democratie wordt macht of invloed vergroot met overleg, lobbyen, overreding en via de stembus. Een specifieke uiting van macht is gezag. Gezag is gebaseerd op de erkenning of rechtmatigheid om macht uit te oefenen.
Bron: Macht (politiek) - Wikipedia (2015)

Gekoppelde stellingen

Er zijn nog geen gekoppelde stellingen

Gekoppelde artikels

Er zijn nog geen gekoppelde artikels

Er is nog geen overleg

Plaats een reactie


* Velden verplicht
Registreer nu of meld u aan zodat u niet telkens uw voornaam, naam en email hoeft op te geven