Diersoorten

Een soort is in de biologie een elementaire taxonomische rang bij de indeling van de levende natuur (taxonomie).
Een veelgebruikte definitie is dat een soort bestaat uit alle individuen die zich onder natuurlijke omstandigheden (dus zonder menselijk ingrijpen) onderling kunnen voortplanten en daarbij vruchtbare nakomelingen opleveren.
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Soort
Van Dale (online 2017) definieert 'diersoort' als: soort van een dier

Over de diersoorten geeft Wikipedia informatie op https://nl.wikipedia.org/wiki/Dierenrijk en op https://nl.wikipedia.org/wiki/Fylogenetische_stamboom#Naar_de_21ste_eeuw. Deze beide pagina's bevatten een vergelijkbaar maar toch verschillend overzicht met telkens slechts één onderverdeling 'gewervelden' waarvan de mens als één van de vele soorten deel uitmaakt.

Naast een gebrek aan eenvormigheid, geven deze overzichten geen inzicht in de belangrijke nieuwe eigenschappen die vooral bij de gewervelden geëvolueerd zijn. Om die twee redenen verkiezen wij een rangschikking die zich beperkt tot slechts zes stappen waarvan de vier laatste gewervelden zijn.

Onze definitie: We rangschikken de diersoorten in stappen die overeenkomen met het ontstaan van belangrijke nieuwe eigenschappen en zich uitstrekken over miljoenen jaren van evolutie. Zo komen we tot volgende eenvoudige onderverdeling:


Vereenvoudigde indeling dierenrijk
De schedellozen, de manteldieren en de gewervelde dieren worden in de stam van de chordadieren geklasseerd. Alle organismen in de overige stammen zijn ongewervelde dieren.

Indeling dierenrijk

Het dierenrijk is een zeer divers rijk. Naar schatting zijn er momenteel zowat 2 miljoen soorten beschreven door de systematici maar men neemt aan dat er nog eens zo veel onbekende dieren zijn, voornamelijk in de tropische wouden en de diepzeeën. Regelmatig worden er nieuwe soorten ontdekt, niet alleen ongewervelden maar ook vissen, amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren. Ongeveer 80 % van alle bekende diersoorten behoort tot de stam van de geleedpotigen (o.a. insecten).
Bron: https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/images/inline/handboekng6_dieren_1.pdf

Gekoppelde stellingen

Er zijn nog geen gekoppelde stellingen

Gekoppelde artikels

Er zijn nog geen gekoppelde artikels

Er is nog geen overleg

Plaats een reactie


* Velden verplicht
Registreer nu of meld u aan zodat u niet telkens uw voornaam, naam en email hoeft op te geven