Bovennatuurlijke

Het bovennatuurlijke is datgene waarvan men gelooft dat het zich onttrekt aan natuurlijke processen die de empirische wetenschap onderzoekt. …
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bovennatuurlijk (2016)
↔ De formulering ‘datgene waarvan men gelooft …’ is verwarrend omdat datgene wat de empirische wetenschap onderzoekt niets met geloven te maken heeft. Immers de empirische wetenschappen kunnen per definitie niets over het bovennatuurlijke te weten komen.
Van Dale (online 2017) definieert ‘bovennatuurlijk' als (1e betekenis): behorend tot een orde van dingen die boven of buiten de natuur en derhalve buiten het bereik van de menselijke zintuigen ligt, ...
↔ Ook deze formulering is verwarrend omdat niet al wat deel uitmaakt van de natuur ‘binnen het bereik van onze zintuigen ligt’.

Onze definitie: Het bovennatuurlijke betreft datgene wat geen deel uitmaakt van het natuurlijke of de ‘natuur in brede zin’. Deze natuur bestaat enerzijds uit het deel waarover de mens kennis kan vergaren via zijn ervaring en anderzijds uit een deel dat buiten het bereik van deze ervaring ligt.

  • In overeenstemming met het agnosticisme doet deze definitie geen uitspraak over het al dan niet bestaan van het bovennatuurlijke. Het agnosticisme stelt dat de empirische wetenschappen per definitie niets over het bovennatuurlijke kunnen te weten komen.
  • Wat de ‘natuur in brede zin’ betreft, met onze definitie volgen we de algemeen aanvaarde opvatting dat de wetenschap nooit een antwoord op alle onopgeloste problemen kan vinden. Immers de oplossing van een probleem gaat meestal gepaard met meer nieuwe onopgeloste problemen.
  • Immanuel Kant stelde hierover reeds dat we de werkelijkheid nooit kunnen leren kennen zoals ze is maar slechts zoals ze aan ons verschijnt. Onderstaand citaat verduidelijkt zijn visie.
  • Kant was van mening dat de ervaring en rede beide essentieel waren voor kennisvergaring. Hij argumenteerde dat de mens de wereld in eerste instantie leert kennen door dingen en fenomenen in zijn leefomgeving te bekijken en te ervaren. Het aangeboren menselijke verstand zorgt vervolgens voor een specifieke interpretatie van deze waargenomen werkelijkheid.
    Bron: http://www.isgeschiedenis.nl/filosofen/immanuel-kant-en-zijn-visie-op-de-werkelijkheid/

Gekoppelde stellingen

Er zijn nog geen gekoppelde stellingen

Gekoppelde artikels

Er zijn nog geen gekoppelde artikels

Er is nog geen overleg

Plaats een reactie


* Velden verplicht
Registreer nu of meld u aan zodat u niet telkens uw voornaam, naam en email hoeft op te geven