Mensbeeld

Een mensbeeld is een doordachte en samenhangende voorstelling van wat het betekent mens te zijn. Mensbeelden zijn verbonden met (historisch bepaalde) filosofische, levensbeschouwelijke of religieuze overtuigingen. ...
De mensbeelden van de Westerse beschaving zijn eeuwenlang sterk gedomineerd door het christendom. De verlichtingsidealen die opkwamen in de achttiende eeuw en de denkbeelden van denkers als Karl Marx, Charles Darwin en Sigmund Freud hebben een belangrijke invloed gehad op de ontwikkeling van postchristelijke mensbeelden.
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Mensbeeld
Wij volgen Wikipedia maar beperken ons tot de betekenis die het naturalisme aan het begrip 'mensbeeld' toekent.

Onze definitie: Mensbeeld is een doordachte en samenhangende voorstelling van wat het betekent mens te zijn, ervan uitgaande dat de evolutietheorie van Darwin aanvaard wordt. Deze betekenis past binnen de levensbeschouwing van het naturalisme en is dus vrij van bovennatuurlijke veronderstellingen.

Dit mensbeeld is kenmerkend voor filosofieën die aan welzijn een natuurlijke aard toekennen. Voorbeelden van zulke filosofieën worden besproken in onderstaande boeken:
'Wijsheid uit het regenwoud' van Stuart A. Schlegel, 1999 (orig. E. 1998)
'Ubuntu en Nelson Mandela, Afrikaanse filosofie van de verzoening' van Henk Haenen, 2016

Gekoppelde stellingen

Er zijn nog geen gekoppelde stellingen

Gekoppelde artikels

Er zijn nog geen gekoppelde artikels

Er is nog geen overleg

Plaats een reactie


* Velden verplicht
Registreer nu of meld u aan zodat u niet telkens uw voornaam, naam en email hoeft op te geven