Uitgangspunten

(Wikipedia vermeldt het begrip uitgangspunt niet.)
Van Dale (online 2017) definieert 'uitgangspunt' als (2e betekenis): grondslag waarop een handeling, redenering, theorie, filosofie berust.
Wij gebruiken het begrip in de betekenis van 'grondslag waarop een redenering berust'.

Onze definitie: Uitgangspunten zijn vooronderstellingen die het mogelijk maken om er door logisch redeneren bevindingen uit af te leiden ter verklaring van natuurverschijnselen. Deze methode van redeneren is eigen aan de empirische wetenschappen.

Gekoppelde stellingen

Er zijn nog geen gekoppelde stellingen

Gekoppelde artikels

Er zijn nog geen gekoppelde artikels

Er is nog geen overleg

Plaats een reactie


* Velden verplicht
Registreer nu of meld u aan zodat u niet telkens uw voornaam, naam en email hoeft op te geven