Gedragsmodel

Van Dale (online 2017) vermeldt het woord gedragsmodel niet.
Evenmin is er op Wikipedia of in de literatuur een diagram te vinden, in de betekenis van het onderstaande, dat we gedragsmodel noemen. Dit diagram is dus een eigen maaksel.

Definitie: Een gedragsmodel is een diagram dat toont hoe de acties van elementair fysiologische functies mekaar opvolgen met het gedrag als resultaat. Een gedragsmodel toont geen concrete invullingen van deze acties.

Gedrag is een specifiek kenmerk van dierlijk leven en conform met het complexer worden van dit leven in de loop van de evolutie is ook het gedragsmodel steeds complexer geworden.

Onderstaand diagram is een eenvoudig menselijk gedragsmodel. Het toont hoe het extern en intern gebeuren de onbewuste acties van de menselijke behoeften bepalen en dat deze onbewuste acties oorzaak zijn van het bewust voelen, het bewust willen en de sturing van het gedrag.

Eenvoudig gedragsmodel

Het diagram toont hoe het reële gebeuren (extern en intern) via louter fysiologische acties en acties die we bewust ervaren, ons gedrag bepalen. We noemen het een eenvoudig gedragsmodel omdat o.a. het denken meer dan één actie omvat.

  1. De acties boven de blauwe lijn volgen uit wat er initieel in de buitenwereld gebeurt: lichtgolven bereiken ons oog, geluidsgolven ons oor... . De acties onder de blauwe lijn volgen uit wat er initieel in het lichaam gebeurt, met achteraan de psychische acties ‘voelen, willen en denken’ die het gedrag bepalen.
  2. Zintuigen zijn organen die elk een afzonderlijke functienaam hebben, bv het orgaan oor heeft de functie gehoor. Maar de gezamenlijke organen hebben geen gezamenlijke functienaam, daarom gebruiken we ‘zintuigen’ als functienaam.
  3. Tussen waarnemen en ‘acties van behoeften’ is er een rechtstreekse snelle verbinding 3 (een eerste evolutionaire ontwikkeling). Deze kan tegelijk functioneren met de tragere verbinding 4, wat de ontdekking van William James verklaart (we beven voor we bevreesd zijn).
  4. De verbinding tussen waarnemen en ‘acties van behoeften’ via het denken is deze die de sociale zoogdieren en de mens normaal gebruiken. Ze sluit aan bij de bevinding dat als door hersenletsel de gevoelsfunctie niet meer functioneert ons redelijk gedrag wegvalt (ref. nog toevoegen).
  5. De cyclus ‘voelen – willen – denken – behoeften’ kan enkele malen doorlopen worden vooraleer te resulteren in gedrag.
  6. Het denken is geen ervaring maar gebeurt met medeweten van het organisme. In essentie bestaat denken uit de vorming van een oordeel over de situatie en de eventuele gevolgen van het gedrag. De afbeelding Gedragsmodel, essentie toont in detail hoe deze oordeelsvorming verloopt.

Noch op Wikipedia noch in de literatuur is een aan bovenstaand vergelijkbaar diagram te vinden. (najaar 2016)
Een diagram dat het dichtst aanleunt, komt uit het eindwerk van een student. Links worden de oorzaken van gedrag in twee keten getoond. Maar deze ketens bestaan niet uit een opeenvolging van acties, ze verduidelijken enkel welke soort prikkels de oorzaak zijn van gedrag.

Gedragsmodel van een student

Bron: http://eindprestatievathorstcollege.weebly.com/opdrachten-yanou.html

Gekoppelde stellingen

Er zijn nog geen gekoppelde stellingen

Gekoppelde artikels

Er zijn nog geen gekoppelde artikels

Er is nog geen overleg

Plaats een reactie


* Velden verplicht
Registreer nu of meld u aan zodat u niet telkens uw voornaam, naam en email hoeft op te geven