In de natuurlijke situatie presteren mensen omdat ze er behoefte aan hebben. Meer bepaald bestaat deze behoefte uit: (1) erkenning nastreven, (2) erkenning graag ontvangen, (3) graag presteren, of een combinatie van deze redenen.
Presteren om de eerste twee redenen houdt in dat er een wisselwerking is tussen de prestatie en de erkenning ervan.

In de cultuurafhankelijke situatie presteren mensen om dezelfde redenen (behoeften zijn per definitie aangeboren). In een werkomgeving worden deze geconcretiseerd in: (4) een gepaste vergoeding, (5) promotie, (6) uitdagender taken, of een combinatie ervan.

Maar de wisselwerking tussen prestatie en de erkenning ervan is zelden spontaan. In Westerse landen maakt deze wisselwerking deel uit van de geplogenheden en is werken in een omgeving met spontane wisselwerking een voorrecht. In armere landen zijn autoritaire omgangsvormen nog de regel.

Gekoppelde stellingen

Er zijn nog geen gekoppelde stellingen

Gekoppelde artikels

Er zijn nog geen gekoppelde artikels

Er is nog geen overleg

Plaats een reactie


* Velden verplicht
Registreer nu of meld u aan zodat u niet telkens uw voornaam, naam en email hoeft op te geven