Pijngevoel

Pijn is een sensorische en/of emotionele ervaring veroorzaakt door feitelijke of mogelijke weefsel-schade of die beschreven wordt in termen van weefselbeschadiging; ergens in het lichaam is een verwonding of dreigt er een te ontstaan. Soms ontstaat pijn echter ook zonder aanwijsbare lichamelijke oorzaak.
Bron 1: https://nl.wikipedia.org/wiki/Pijn
Pijn begint bij de zenuwuiteinden die geprikkeld worden of door het beschadigd zijn van zenuwen. Die prikkels, elektrische signalen, worden via zenuwbanen doorgegeven aan het ruggenmerg en ten slotte aan de hersenen.
Bron 2: https://nl.wikipedia.org/wiki/Pijn#Fysiologie

Definitie: We volgen de definities van bronnen 1 en 2

Aanwezigheid van pijn bij dieren
De aanwezigheid van pijn bij dieren en ook bij mensen, kan niet met zekerheid worden vastgesteld, maar ze kan worden afgeleid uit fysische en gedragsmatige reacties. Specialisten stellen nu dat alle gewervelden pijn kunnen voelen en dat zekere ongewervelden, zoals octopussen en schaaldieren, dat waarschijnlijk ook doen. Voor andere dieren en ook voor planten is het al of niet aantonen van pijn onmogelijk voor de huidige stand van de wetenschappen.
Bron 3: https://nl.wikipedia.org/wiki/Pijn#Welke_wezens_voelen_pijn.3F
De academische studie vergeleek het zenuwstelsel, en de reactie daarvan, van vissen en zoogdieren. Daaruit blijkt dat de hersenen van vissen niet voldoende ontwikkeld zijn om pijn of angst te kunnen voelen.
Bron 4: http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?i=9358
Wormen voelen geen pijn. Met die conclusie haalden Noorse onderzoekers begin dit jaar het nieuws (juli/augustusnummer 2005). Slakken, mosselen en garnalen kunnen ook geen pijn ervaren. En zelfs een kreeft die schreeuwt als hij in kokend water wordt gegooid, voelt geen zier. Het zenuwstelsel van deze ongewervelde dieren is gewoonweg te simpel. Zo simpel dat ze geen benul hebben van wat er gebeurt. En als ze geen bewustzijn hebben, kunnen ze ook niet lijden, redeneren de onderzoekers.
Bron 5: http://animalfreedom.org/paginas/column/emoties.html

Terwijl volgens Bron 3 alle gewervelden pijn kunnen voelen, stelt Bron 4 het pijngevoel van vissen in vraag. Deze tegenspraak heeft er mogelijk mee te maken dat Bron 4 niet het pijngevoel zelf bedoelt maar het bewustzijn ervan. Ook Bron 5 maakt dit onderscheid.
Verder is de bewering dat ‘het al of niet aantonen van pijn bij de ongewervelde diersoorten onmogelijk is voor de huidige stand van de wetenschappen’ cf. Bron 3 in tegenspraak is met Bron 5.

Ervaring van pijn
In de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw werd frontale lobotomie toegepast bij mensen met chronische pijn. De frontale cortex werd daarbij beschadigd, waardoor bij de patiënt de neiging tot reflecteren wegviel. Voor de operatie was de pijn voortdurend in het centrum van hun aandacht; na de operatie zeggen ze dat de pijn op zich niet is veranderd, maar ze ervaren het niet meer als pijn. Het laat hen koud. Dat is vergelijkbaar met de ervaring van een dier (men bedoelt vermoedelijk: een dier zonder bewustzijn).
Bron 6: http://animalfreedom.org/paginas/column/emoties.html

We gaan er van uit dat 'diersoorten met zintuigen en hersenen' een hongergevoel kunnen ervaren, zo niet zou er geen verklaring zijn voor hun gedrag, zie stelling Gevoel S2. Er zijn dus ervaringen geëvolueerd vóór het bewustzijn, wat vermoedelijk ook voor het pijngevoel geldt.

Gekoppelde stellingen

Er zijn nog geen gekoppelde stellingen

Gekoppelde artikels

Er zijn nog geen gekoppelde artikels

Er is nog geen overleg

Plaats een reactie


* Velden verplicht
Registreer nu of meld u aan zodat u niet telkens uw voornaam, naam en email hoeft op te geven