Algemeen
Afbeelding invoeren

Afbeelding - Banner invoeren
Artikel invoeren
Artikel of stelling koppelen aan begrip
Begrip invoeren
Begrip verwijderen
Begrippen al dan niet blauw markeren (highlight)
Bron vermelden
Link maken naar afbeelding of tekst
Stelling invoeren
Synoniem van een begrip
Verwijzen naar een stelling


Algemeen

De site is zo ontworpen dat je enkel voor problemen in het CP-deel moet zijn. Dus een nieuwe tekst of artikel invoeren doe je best na inloggen vanaf de gewone site. Een wijziging van Home kan enkel via CP.
Probleem met code: Als de code niet uitvoert wat je hebt geprogrammeert, kan het zijn dat cache moet gecleard worden. Dit doe je door (in de browser) drukken op CTRL+F5.

Afbeelding invoeren

Een afbeelding uit bv Powerpoint kan niet rechtstreeks ingevoerd worden in het CMS (content management system) maar wel via Microsoft Office Picture Manager.

De afbeelding invoeren in Picture Manager

Ga in Verkenner naar Documenten Jan - Ethiek - Diareeksen.
Kopieer de afbeelding en plak ze in Picture Manager, of met vooraf bewerken van afbeelding:

 • Neem een printscreen van de afbeelding: ga met cursor op afbeelding staan, met Alt + PrintScreen wordt enkel dit scherm ingevoerd.
 • Open Picture Manager (Microsoft Office) met icoon links op het scherm.
 • Klik in Picture Manager op Plakken.
 • Via het rechtermenu kan je via pijl bovenaan rechts de afbeelding (1) bijsnijden, (2) herschalen naar de maximum breedte van 1024 pixels en (3) een naam geven.
 • Sla de afbeelding op via Bestand. Het sterretje voor de afbeeldingsnaam, onderaan op het scherm, verdwijnt.

De afbeelding omzetten van bmp naar gif-bestand

 • sleep de afbeelding van uit Picture Manager naar het bureaublad

 • open http://image.online-convert.com/convert-to-gif in nieuw venster

 • sleep icoontje op bureaublad tot in groene kader met tekst 'Drop files here'. De afbeeldingsnaam verschijnt eronder.

 • klik op knop “Start conversion” eronder.

 • een download start automatisch na conversie

 • wacht op de vraag onderaan 'het bestand openen of opslaan?' en antwoord: opslaan

 • je vindt het gif-bestand in de “downloads”-map van Verkenner

De afbeelding toevoegen aan CKFinder Mappen

 • Open het Control Panel (.cp) van Ethisch Forum en klik op Afbeeldingen.
 • Je komt terecht in CKFinder. Open de map waar de afbeelding naar toe moet.
 • Met klikken en slepen kan je de afbeelding vanuit Downloads kopieren naar deze map.
 • Met klikken en slepen kan ze verplaatst of gekopieerd worden naar een andere map. Kopieren doen we in principe niet.

Naam van een afbeelding wijzigen

 • Ga in de map CKFinder naar de gewenste afbeelding.
 • De naam van kan je wijzigen via rechtermuisklik.
 • Een afbeelding die al in een tekst staat, moet opnieuw ingevoerd worden.

Tekst aan een afbeelding koppelen

 • Ga naar de website en log in
 • Klik in de linkermenu onder EXTRA op Afbeeldingen.
 • Klik in de lijst op de afbeelding waaraan je de tekst wil koppelen.
 • (Indien nodig rechtermuisklik en klik op 'Vernieuwen'.)
 • Klik op 'Bewerken' bovenaan rechts

De afbeelding invoeren in een tekst van CMS Sociaal zoogdier Mens.

 • Ga met cursor op de plaats staan waar je de afbeelding wil invoeren
 • Klik op het icoontje Afbeelding (bovenaan midden)
 • Klik op "Bladeren" ga naar gewenste afbeelding, rechtermuisklik en kies selecteer.

Afbeelding - Banner invoeren of bewerken

 • Log in via CP
 • Naargelang banner bovenaan Home of bovenaan hoofdstuk, ga naar 1) of 2)
 • 1) klik op MODULES - BANNERS - afbeelding-icoontje: vervang de afbeelding of maak de uitsnede kleiner via de tool eronder.
 • 2) klik op Hoofdstukken - afbeelding-icoontje van het gewenste hoofdstuk. Je kan de banners enkel invoeren. Op voorhand kan je ze bewerken via Paint

Artikel invoeren

Klik op 'Artikels' in de linker navigatie, dan krijg je het overzicht van alle artikels.... Klik nu op 'Diverse auteurs' of 'Eigen artikels' dan zie je bovenaan een extra tab 'Nieuw artikel'... Als je daar op klikt, kan je een nieuw artikel invoeren en eventueel foto's in het artikel invoegen en uploaden naar de foto/afbeeldingserver.

Artikel of stelling koppelen aan begrip

Het koppelen van een artikel aan een begrip kan via cp - Dashboard - Artikels en het koppelen van een artikel aan een begrip via cp - Dashboard - Hoofdstukken - Stellingen

Begrip invoeren

- Bovenaan citaten uit Wikipedia en Van Dale, zie 'Bron vermelden' voor meer info.
- Eventueel aansluitend: een eigen bedenking voorafgegaan door of
- Blanco regel
- Onze definitie: eigen tekst ... of 'Wij volgen deze xe betekenis van de definitie van Van Dale'

Begrip verwijderen

Voor de verwijdering van een synoniem, klik erop en bewerk de synoniemenlijst onderaan.
De begrippen die als titel zijn ingevoerd kunnen enkel verwijderd worden via CP.
Ga naar CP, klik op DASHBOARD - Begrippen, voer een begrip in , klik op zoeken en maak gebruik van verwijder-symbool achteraan

Begrippen al dan niet blauw markeren (highlight)

Begrippen worden automatisch gemarkeerd maar als een begrip in eenzelfde tekst opnieuw voorkomt, valt de markering weg, tenzij vanaf de tiende keer.
- Om het begrip toch vroeger te markeren, gebruik 2 underscores voor en na het betreffende begrip.
- Om een markering weg te laten, gebruik 3 underscores voor en na het betreffende begrip.

Een begrip dat uit enkele woorden bestaat, kan een woord bevatten dat zelf een begrip is. In dat geval wordt het geheel gemarkeerd. Bv. 'synthetische oordelen' krijgt voorrang op 'oordelen'.
Als dit niet lukt, controleer dan in de code of er geen &nbps teken i.p.v. een spatie tussen twee woorden staat.

Bron vermelden

Onderaan een citaat uit een artikel, vermelden we:
Bron: de website van het artikel (datum waarop het citaat werd gekopieerd)

Boven de definitie van een begrip verwijzen we naar Wikipedia en Van Dale:
- Onderaan een citaat uit Wikipedia, vermelden we:
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/begrip (januari 2015) of we beginnen onze beschrijving met: (Wikipedia vermeldt het begrip '...' niet).
- Naar Van Dale verwijzen we als volgt:
Van Dale (online 2017) definieert 'naam van begrip' als (xe betekenis): ... of als: 1) ... 2) ...

Link maken naar tekst of afbeelding

Een link maken naar een 'hoofdstuk,stelling, artikel of afbeelding' kan via het link-symbool rechts van Ω. Markeer de benaming van de tekst of afbeelding, klik op het link-symbool en
- voor een afbeelding: klik op 'Bladeren op server'
- voor een tekst: voer de URL in en als deze geen anchor (#) bevat, voeg achteraan #content toe.

Stelling invoeren

 • Klik bovenaan een hoofdstuk op het tabblad 'Nieuwe stelling'
 • Om volgorde van stelling te wijzigen, ga naar cp en klik in dashboard op Hoofdstukken.
 • Klik op het bewerk-icoontje van het hoofdstuk met de stellingen
 • Klik in de linkermenu op ‘Sorteer stellingen’ en verplaats een stelling door ‘klikken en slepen’.
 • Er verschijnt telkens een error-boodschap maar de verplaatsing gebeurt wel.

Synoniem van een begrip

 • Bij de invoer van een begrip via cp kunnen onderaan 'synoniemen' worden toegevoegd, waarmee naast echte synoniemen bv ook het meervoud van een begrip wordt bedoeld
 • Al deze synoniemen verschijnen als afzonderlijke begrippen in de begrippenlijst
 • Een synoniem kan gelinkt worden aan meerdere begrippen. In dat geval verschijnt na klikken op zo'n begrip, een tussenpagina waarop kan gekozen worden tussen de gekoppelde begrippen.

Verwijzen naar een stelling

We kunnen op twee manieren verwijzen naar een stelling:

 • Een korte verwijzing zoals in de laatste alinea van stelling Kapitalisme S2: Nochtans is volgens stellingen Groepsgedrag S1 en S2 de werklust functie van ...
 • Een lange verwijzing zoals in het begrip 'Natuurlijke situatie': Deze teksten zijn niet in tegenspraak met stelling 'Gevoel S6 - Een goed gevoel is noodzakelijk voor overleving.'

Gekoppelde stellingen

Er zijn nog geen gekoppelde stellingen

Gekoppelde artikels

Er zijn nog geen gekoppelde artikels

Er is nog geen overleg

Plaats een reactie


* Velden verplicht
Registreer nu of meld u aan zodat u niet telkens uw voornaam, naam en email hoeft op te geven