Welkom

Moreel gedrag is al eeuwen het exclusieve terrein van de moraalfilosofie. Maar in vorige eeuw kwam daar verandering in toen allerlei inzichten over gedrag opdoken in wetenschappen zoals de psychologie, sociologie, evolutiebiologie. Deze nieuwe inzichten steunen op het mensbeeld dat volgt uit de evolutieleer maar de consequenties van dit nieuwe mensbeeld dringen slechts moeizaam door.

Ons forum zoekt naar meer consensus tussen de nieuwe inzichten over gedrag en de klassieke inzichten over moreel gedrag. We beperken ons tot het terrein van de empirische wetenschappen en passen de wetenschappelijke methode toe. Meer bepaald maken we gebruik van:

  • Uitgangspunten die we als dusdanig aanvaarden
  • Stellingen, afgeleid uit waarnemingen volgens de wetenschappelijke methode
  • Begrippen met duidelijke definities
     

Het navigatiemenu links toont de drie delen van de site met telkens enkele hoofdstukken, die de stellingen bevatten:

  • Het eerste deel bespreekt de studie van natuurlijk moreel gedrag als onderdeel van de natuurwetenschappen.
  • Het tweede deel beschrijft de fundamentele kenmerken van onze menselijke natuur.
  • Het derde deel bespreekt de mogelijkheden tot ontplooiing van natuurlijk moreel gedrag in een cultuurafhankelijke situatie.
     

Het menu Extra, links onderaan, geeft toegang tot de begrippen en afbeeldingen die in de stellingen gebruikt worden, en tot bijhorende artikels en bibliografie.

Op alle pagina's kan je via ‘Overleg’ onder een tekst commentaar geven. Wil je de teksten zelf aanpassen, stel je dan kandidaat als auteur.