De studie van menselijk gedrag was eeuwenlang het terrein van religie en moraalfilosofie. Tot in vorige eeuw allerlei inzichten over gedrag opdoken in wetenschappen zoals de psychologie, sociologie, evolutiebiologie. Deze inzichten leren dat mensen sociale zoogdieren zijn en dat menselijk gedrag van nature socialer is dan de klassieke moraalfilosofie veronderstelt. Maar de consequenties van dit nieuwe mensbeeld dringen slechts moeizaam door.

Op deze site zoeken wij naar meer consensus tussen de nieuwe en klassieke inzichten. We volgen de werkmethode van de empirische wetenschappen, namelijk:

  • Uitgangspunten die we als dusdanig aanvaarden
  • Stellingen afgeleid uit waarnemingen waarover wetenschappelijke eensgezindheid bestaat. Ontleende teksten met bronvermelding.
  • Begrippen met duidelijke definities

Het navigatiemenu links toont de drie delen van de site met telkens enkele hoofdstukken, die de stellingen bevatten:

  • Het eerste deel bespreekt de studie van natuurlijk sociaal gedrag als onderdeel van de natuurwetenschappen.
  • Het tweede deel beschrijft de fundamentele kenmerken van onze menselijke natuur.
  • Het derde deel bespreekt de mogelijkheden tot ontplooiing van natuurlijk sociaal gedrag in een cultuurafhankelijke situatie.

Het menu Extra, links onderaan, geeft toegang tot de begrippen en afbeeldingen, gebruikt in de stellingen, en tot bijhorende artikels en bibliografie.

Op alle pagina's kan je via ‘Overleg’ onder een tekst commentaar geven. Wil je de teksten zelf aanpassen, stel je dan kandidaat als auteur.