Egoïsme

Van Dale (online 2017) definieert egoïsme als: Levenshouding van iemand die voortdurend slechts het eigen belang en het eigen welzijn op het oog heeft.
→ Het woordje slechts in deze definitie maakt het verschil uit tussen egoïstisch gedrag en natuurlijk sociaal gedrag dat altruïsme tegenover groepsgenoten inhoudt.

Onze definitie: Wij volgen de definitie van Van Dale.

Gedrag van sociale zoogdieren
Egoïsme is eigen aan de diersoorten in het algemeen en is dit gebleven na het ontstaan van ‘altruïsme tegenover groepsgenoten’ bij de sociale zoogdieren. Zoals alle evolutionaire veranderingen zijn de sociale zoogdieren ontstaan omdat sociaal groepsgedrag voor meer overlevingskansen van de groep in zijn geheel zorgt en dus ook voor meer overlevingskansen van de individuele groepsleden. Maar deze evolutionaire verandering is niet in de plaats gekomen van ‘voorrang geven aan de eigen belangen’ maar ermee gepaard gegaan.

Egoïsme is deels cultuurafhankelijk
In de cultuurafhankelijke situatie neemt egoïstisch gedrag toe naarmate mensen in een positie geraken waarbij de sociale respons afneemt. Dit is het geval voor machthebbers en allen die op een autoritaire manier omgaan met mekaar.

Gekoppelde stellingen

Er zijn nog geen gekoppelde stellingen

Gekoppelde artikels

Er zijn nog geen gekoppelde artikels

Er is nog geen overleg

Plaats een reactie


* Velden verplicht
Registreer nu of meld u aan zodat u niet telkens uw voornaam, naam en email hoeft op te geven