Koppeling van macht aan prestatie

In de natuurlijke situatie is fitness een voorwaarde tot presteren maar niet alle groepsleden presteren evenveel. Individuele prestaties worden gekenmerkt door de prestatiebepalende factoren die voor elk groepslid verschillen. En vermits de prestatie van de groepsleider bepalend is voor de prestatie van de groep is het logisch dat hij die best presteert de leiding in handen krijgt. In de natuurlijke situatie komt dus naast het gezag ook de macht over de groep bij de groepsleider terecht. De koppeling van macht aan gezag (de leiding = het gezag) die rechtstreeks volgt uit de koppeling van gezag aan prestatie komt erop neer dat in de natuurlijke situatie macht exclusief gekoppeld is aan prestatie.

Maar na de ontdekking van de landbouw, die gepaard ging met een plotse overvloed aan voedsel dat kon worden opgeslagen voor in moeilijke tijden, viel de 'the struggle for life'-situatie weg en was de koppeling van macht aan prestatie niet langer van levensbelang. Met als onvermijdelijk resultaat dat de exclusieve koppeling van macht aan prestatie vervangen werd door een koppeling van macht zowel aan prestatie als aan ‘rijkdom en status’.

Een leider die over geen spontane erkenning van de groep beschikt maar erkenning moet afdwingen beezit geen oprecht gezaf en oefent negatieve macht uit.

Twee leiderstypes

 

  1. Een autoritaire leider tracht zijn gedrag goed te praten (afweermechanisme: rationaliseren). Hoe beter hij hierin lukt, hoe minder last hij ervaart maar hoe meer verstoord hij is.

Gekoppelde stellingen

Er zijn nog geen gekoppelde stellingen

Gekoppelde artikels

Er zijn nog geen gekoppelde artikels

Er is nog geen overleg

Plaats een reactie


* Velden verplicht
Registreer nu of meld u aan zodat u niet telkens uw voornaam, naam en email hoeft op te geven