Fysiologie

De fysiologie is de biologische wetenschap die de levensverrichtingen (zoals de stofwisseling) van organismen (planten, dieren en mens) bestudeert. …Deelgebieden en belangrijke onderwerpen binnen de fysiologie zijn: motoriek, neurofysiologie, zintuigfysiologie (waarneming), endocrinologie, voedingsfysiologie en celfysiologie.
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Fysiologie

Wat de fysiologie kan bestuderen, beperkt zich tot wat de wetenschap kan vaststellen en naargelang het fenomeen houdt dit veel of weinig in. Bv voor de acties ‘voelen, waarnemen en willen’ is dit:
- voelen: psychische gevoelens zoals vreugde, verdriet... kunnen fysiologisch vastgesteld worden omdat zij gepaard gaan met een hersenactiviteit, maar fysische gevoelens zoals honger, koude... ervaart het organisme niet in de hersenen maar op een locatie in of op het lichaam en kunnen fysiologisch niet vastgesteld worden.
- waarnemen: een waarneming bestaat steeds uit een zintuiglijke prikkel die naar de hersenen wordt overgebracht, met een hersenactiviteit als gevolg
- willen: wat een mens of dier wilt kan niet als fysiologisch fenomeen worden vastgesteld, het kan enkel worden afgeleid uit het gedrag dat getoond wordt.

Soorten ervaring

  1. Het kenvermogen is een voorwaarde voor dierlijk leven: alle dieren en uiteraard de mens hebben een kenvermogen. Ook het later geëvolueerde ‘gewoon verstand’ maakt deel uit van het kenvermogen, maar de acties van deze functie zijn geen ervaringen, zie begrip ervaring voor meer info. 
  2. De autonome acties van het kenvermogen worden altijd door het organisme ervaren. De ervaring is onbewust voor de lagere diersoorten en bewust voor de mens, sociale zoogdieren, vogels... .
  3. De huidige wetenschap kan het fysisch voelen enkel fysiologisch vaststellen aan de hand van de hersenactiviteit die er een gevolg van is, en dus enkel bij dieren met hersenen.
  4. Willen kan als fysiologisch fenomeen niet worden vastgesteld, voor meer info zie begrip fysiologie. Wat wetenschappelijk kan worden vastgesteld is functie van de stand van de wetenschap en kan uiteraard in de toekomst toenemen.

Gekoppelde stellingen

Er zijn nog geen gekoppelde stellingen

Gekoppelde artikels

Er zijn nog geen gekoppelde artikels

Er is nog geen overleg

Plaats een reactie


* Velden verplicht
Registreer nu of meld u aan zodat u niet telkens uw voornaam, naam en email hoeft op te geven