Zintuig

Een zintuig is een gespecialiseerd orgaansysteem dat een organisme in staat stelt tot perceptie van bepaalde voor het zintuig specifieke stimuli. Eenvoudiger gezegd is het een orgaan dat een mens of dier de mogelijkheid geeft een bepaald gedeelte van de werkelijkheid waar te nemen.
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Zintuig
Elk van de vijf manieren waarop je de buitenwereld kunt waarnemen
Bron: © Kernerman Dictionaries.
1 orgaan dat in staat is uitwendige prikkels op te nemen: oor, oog, neus, tong en huid
2 vermogen om uitwendige prikkels op te nemen: gehoor, gezicht, reuk, smaak en gevoel
Bron: Van Dale, online 2016

Wikipedia geeft informatie over de functie van een zintuig, terwijl Van Dale zich beperkt tot een beschrijving van het fysiologisch gebeuren.
We citeren ook Kernerman Dictionnaries, omdat deze als enige verduidelijkt dat je met zintuigen de buitenwereld kan waarnemen. Wij volgen deze laatste definitie en voegen het onderscheid tussen zintuigen en gevoelens toe.

Onze definitie: Een zintuig is een orgaan dat een mens of dier de mogelijkheid geeft om de buitenwereld (extern gebeuren) te leren kennen door waarneming. Zoals gevoelens maken zintuigen deel uit van het kenvermogen van een organisme. Maar terwijl gevoelens het gevolg zijn van spontane acties in het lichaam, kan een organisme er voor kiezen om met zijn zintuigen de buitenwereld te leren kennen.

Soorten ervaring

  1. Het kenvermogen is een voorwaarde voor dierlijk leven: alle dieren en uiteraard de mens hebben een kenvermogen. Ook het later geëvolueerde ‘gewoon verstand’ maakt deel uit van het kenvermogen, maar de acties van deze functie zijn geen ervaringen, zie begrip ervaring voor meer info. 
  2. De autonome acties van het kenvermogen worden altijd door het organisme ervaren. De ervaring is onbewust voor de lagere diersoorten en bewust voor de mens, sociale zoogdieren, vogels... .
  3. De huidige wetenschap kan het fysisch voelen enkel fysiologisch vaststellen aan de hand van de hersenactiviteit die er een gevolg van is, en dus enkel bij dieren met hersenen.
  4. Willen kan als fysiologisch fenomeen niet worden vastgesteld, voor meer info zie begrip fysiologie. Wat wetenschappelijk kan worden vastgesteld is functie van de stand van de wetenschap en kan uiteraard in de toekomst toenemen.

Gekoppelde stellingen

Er zijn nog geen gekoppelde stellingen

Gekoppelde artikels

Er zijn nog geen gekoppelde artikels

Er is nog geen overleg

Plaats een reactie


* Velden verplicht
Registreer nu of meld u aan zodat u niet telkens uw voornaam, naam en email hoeft op te geven